Connect with us
Novosti

29. Međunarodni salon urbanizma održan online

Salon urbanizma je tradicionalna, međunarodna godiÅ”nja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i realizacije. OvogodiÅ”nje, 29. izdanje Salona urbanizma planirano je u Kragujevcu od 10. do 13. novembra, ali je u skladu sa specifičnim okolnostima vezanim za epidemioloÅ”ku situaciju COVID-19 održan online.

Na ovogodiÅ”njem Salonu prezentovano je 135 radova u 12 kategorija u okviru kojih je Žiri salona dodelio nagrade i priznanja. Tradicionalno, nagređeni su i radovi nastavnika i saradnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, i to:

Kategorija 6: Konkursi

Prva nagrada: dr Jelena Marić, asistent sa autorskim timom Borislav Ivanović, Milica Simić, Vid Savić, Luka Stijović, i Dimitra Blagotić za konkursno reÅ”enje TRG KOSOVSKIH JUNAKA U KRUÅ EVCU, IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO REÅ ENJE

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020 – Kategorija 6: Konkursi

Treća nagrada: dr Verica Krstić, docent, dr Jelena Ristić Trajković, docent, Aleksandra Milovanović, istraživač pripravnik, sa autorskim timom Marko Dedić i Katarina Dimitrijević za konkursno reÅ”enje CENTRALNE PEÅ AČKE ZONE U BANJOJ LUCI

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020 - Kategorija 6: Konkursi

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020 – Kategorija 6: Konkursi

Kategorija 7: Istraživanja, studije i projekti iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja

Priznanje: dr Danijela Milovanović Rodić, docent, dr Marija Maruna, redovni profesor, Ljubica Slavković, istraživač pripravnik sa autorskim timom Ksenija Radovanović, Milica Ristović, Margita Vajović, Milica Đurđević i Milica TomaÅ”ević za rad KA KOLABORATIVNOM UPRAVLJANJU: UNAPREĐENJE PROCESA ARTIKULACIJE I IMPLEMENTACIJE REÅ ENJA KOMPLEKSNIH PROBLEMA I URBANIH POLITIKA U DINAMIČNOM RAZVOJNOM OKRUŽENJU

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020

Priznanje: dr Ratka Čolić, docent sa autorskim timom Viktor Veljković, Olivera Kostić, Dragana Novaković, Jasmina Ilić i Marko Vujačić za UNAPREĐENJE PROCESA IZRADE PLANOVA DETALJNE REGULACIJE

Kategorija 9: Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u urbanizmu i arhitekturi, medijska prezentacija urbanizma i arhitekture

Priznanje: Hristina Stojanović, asistent, Nikola Milanović, asistent za rad AUGMENTED EXPERIENCE ā€“ EASA RADIONICA U RIJECIpodsticanje lokalnog održivog razvojaKategorija 9: Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u urbanizmu i arhitekturi, medijska prezentacija urbanizma i arhitekture

Priznanje: Hristina Stojanović, asistent, Nikola Milanović, asistent za rad AUGMENTED EXPERIENCE ā€“ EASA RADIONICA U RIJECI

Kategorija 9: Digitalne tehnike

Kategorija 9: Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u urbanizmu i arhitekturi, medijska prezentacija urbanizma i arhitekture

Kategorija 10: Publikacije

Prva nagrada: dr Marija Maruna, redovni profesor za publikaciju TEORIJA PLANIRANJA: PRILOG KRITIČKOM MIŠLJENJU U ARHITEKTURI

Kategorija 10: Publikacije

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020 – Kategorija 10: Publikacije

Kategorija 12: Studentski radovi

Priznanje: studenti Jasmina Baba-Milkić, Katarina Banković, Milica Božović za projekat OBOJENI GRAD, mentori: dr UroÅ” Radosavljević, vanredni profesor, i dr Aleksandra Đorđević, asistent

Kategorija 12: Studentski radovi

29. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA 2020 – Kategorija 12: Studentski radovi

Pogledajte KATALOG 29. Međunarodnog salona urbanizma.

Izvor: www.arh.bg.ac.rs