Connect with us
Promo

Oblikujte lepši svet uz Hypertherm

Hypertherm oprema za sečenje plazmom

Svake godine, krajem oktobra, održava se Euroblech sajam u Hanoveru, Nemačka. Specifičnost ovog sajma ogleda se u tome što je u potpunosti posvećen dostignućima iz metaloprerađivačkog sektora i važi za najposećeniji sajam u ovoj oblasti.

Suočavajući se sa inflacijom, ekonomskom neizvesnošću i pomanjkanjem radne snage, svetski poznat američki proizvođač opreme za sečenje plazmom Hypertherm prepoznaje da su tržištu neophodna nova rešenja.

Oprema za varioce

Hypertherm Powermax SYNC® / foto: Gem Trade d.o.o.

Prošle godine, sa čak tri grupe proizvoda koje su bile prezentovane, Hypertherm je prikazao proizvode i rešenja dizajnirana da automatizuju poslovanje, učine operacije sečenja efikasnijim i ubrzaju promene potrebne za rešavanje najtežih izazova sa kojima se kupci suočavaju.

Hypertherm plazma

Doživite novu revoluciju u rezanju plazmom: Powermax SYNC®! Ova inovativna serija plazma sistema ima ugrađen inteligentni sistem kojim se omogućava praćenje i unapređenje procesa sečenja. Posebna novina se odnosi na potrošne delove – umesto 5 različitih delova koji su imali različitu dinamiku trošenja, ustanovljen je jednodelni potrošni kertridž za automatizaciju sečenja plazmom. Pored toga, Hypertherm je predstavio jedini na svetu X-Definition® plazma uređaj za sečenje i novi HPR® kertridž za HPRXD® plazma sisteme.

Hypertherm prikazuje proizvode i rešenja dizajnirana da automatizuju poslovanje

Hypertherm prikazuje proizvode i rešenja dizajnirana da automatizuju poslovanje / foto: Gem Trade d.o.o.

ProNest® i Robotmaster®

Moderna industrijska rešenja podrazumevaju upotrebu softvera, kao alata koji olakšava upotrebu i omogućava širi dijapazon upotrebe. Softverska rešenja Hypertherm Associates koja su bila posebno prezentovana na prošlogodišnjem sajmu u Hanoveru su ProNest® i Robotmaster®. ProNest® CAD/CAM softver za ugnežđivanje omogućava besprekornu integraciju sa SureCut™ tehnologijom koja primenjuje optimizovane parametre da pojednostavi sečenje i smanji potrebu za intervencijom operatera. Softver Robotmaster® pomaže proizvođačima da maksimiziraju produktivnost robota jednostavnim i efikasnim programiranjem robota za različite aplikacije.

Softver za varioce

Softverska rešenja Hypertherm Associates / foto: Gem Trade d.o.o.

Sa ugrađenom plazmom i robotskom funkcionalnošću, Robotmaster® omogućava automatizovano zavarivanje, smanjujući zahteve kvalifikovane a deficitarne radne snage.

OMAX® sečenje vodenim mlazom („water-jet“)

Najnovija dostignuća iz oblasti abrazivnog sečenja vodenim mlazom („water-jet“ tehnologija) su bili prikazani kroz sledeće sisteme: potpuno novi OptiMAX®, koji se na svetskom nivou smatra najpreciznijim water-jet-om; i OMAX® koji uz ProtoMAX®, predstavlja kompaktan, samostalan sistem sečenja koji se posebno preporučuje za izradu prototipova i sečenja manjeg obima; kao i IntelliMAX® softversko rešenje. Inovacije u preciznosti, automatizaciji i jednostavnosti upotrebe kod ovih sistema dovode do maksimizacije učinka tokom radnog vremena, bez žrtvovanja tačnosti.

OMAX® sečenje vodenim mlazom („water-jet“)

OMAX® sečenje vodenim mlazom („water-jet“) / foto: Gem Trade d.o.o.

Na prošlogodišnjem Euroblech sajmu, Hypertherm je vršio prezentacije i demonstracije na dve lokacije: Powermax SYNC® i ProNest® i Robotmaster® u Hali 13, štand E158, a OMAX® sečenje vodenim mlazom u hali 12, štand H80.

GEM TRADE logo

GEM Trade d.o.o.
Bele njive 35, 21000 Novi Sad
+381 21 6623 159, +381 21 452 844
Servis: Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin
office@gemtradedoo.com
www.gemtradedoo.com