Connect with us

Novosti

Smanjite rizik od zaraze pomoću Clivet sistema za obnavljanje i prečišćavanje vazduha

Objavljeno

:

Clivet sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha

DIŠEMO DA POSTOJIMO: VAZDUH JE ŽIVOT – Smanjite rizik od zaraze pomoću Clivet sistema za obnavljanje i prečišćavanje vazduha

Prema dopunjenoj analizi Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) o kvalitetu vazduha u Evropi, velika većina evropskog urbanog stanovništva je izložena visokim nivoima zagađivača vazduha, iznad novih smernica Svetske zdravstvene organizacije (SZO), za koje se zna da štete zdravlju.

Štaviše, studije naglašavaju da su aerosoli, koji se nalaze u vazduhu, mogući put prenošenja virusa u zatvorenim prostorima koji imaju lošu ventilaciju.

Kvalitet unutrašnjeg vazduha i odgovarajuća ventilacija su veoma bitni u borbi protiv COVID-19 virusa

Clivet sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha

Clivet sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha

CLIVET je više od trideset godina referentna kompanija u sektoru klimatizacije i naglašava važnu ulogu koju sistemi klimatizacije, opremljeni efikasnim sistemom za obnavljanje i prečišćavanje vazduha, mogu da imaju u efikasnom suzbijanju širenja virusa. Ova kompanija je razvila sisteme za filtriranje, prečišćavanje i sanitaciju vazduha:

  • Inovativni CMV (Controlled Mechanical Ventilation) sistemi sa aktivnim termodinamičkim rekuperatorom, kao što su ELFOFresh EVO (sa protokom od 125 do 300 m3/h) i ZEPHIR3 (sa protokom vazduha od 1.000 do 14.000 m3/h) su opremljeni elektronskim filterom. Ovi filteri garantuju veoma visoku efikasnost filtracije do ISO ePM1 90% (ISO EN 16890) i imaju visoku moć mikrobicida zahvaljujući svojoj visokoj efikasnosti na submikrobnim česticama. Ovo je moguće zbog uništenja spoljašnje membrane bakterija/virusa izazvanog termoelektričnim udarom koji generiše jonizovani deo filtera sa velikom razlikom potencijala (10.000 V). Koncentracija nekih uobičajenih bakterija je merena pre i posle elektronskog filtera, a efikasnost, sertifikovana od strane ILH instituta iz Berlina, je između 98 i 99%.
    Zahvaljujući veoma niskom padu pritiska, omogućavaju značajnu uštedu energije za ventilaciju.
  • Klima komore (AHU – Air handling units) koje mogu biti opremljene elektronskim filterima, UV-C lampama i fotokatalitičkom oksidacionom tehnologijom. Tehnologija zasnovana na fotokatalitičkoj oksidaciji razvijena je i korišćena u vazduhoplovnoj industriji za dezinfekciju okruženja namenjenim istraživanju svemira. Proces imitira ono što se dešava u prirodi kroz fotokatalizu, odnosno kombinaciju UV zraka od sunca, vlažnosti vazduha i plemenitih metala prisutnih u prirodi: generiše hidroksilne radikale i molekule vodonik peroksida koji su sposobni da unište većinu zagađivača i toksina. Efikasan je u kontinuiranoj sanitaciji kanala za distribuciju vazduha i prostorija koje se opslužuju, stoga je u stanju da smanji rizik od kontaminacije životne sredine. Uređaj se ubacuje u kanale toka vazduha koji se tretira i aktivan je u eliminaciji klica, bakterija, virusa, pa čak i mirisa.

Clivet logo

Clivet S.p.A.
Sede Legale: Via Camp Lonc, 25
32032 Z.I. Villapaiera
Feltre (BL) – Italy
info@clivet.it
www.clivet.com/en

 

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno