Connect with us
Novosti

Smanjite rizik od zaraze pomoću Clivet sistema za obnavljanje i prečiŔćavanje vazduha

DIÅ EMO DA POSTOJIMO: VAZDUH JE ŽIVOT – Smanjite rizik od zaraze pomoću Clivet sistema za obnavljanje i prečiŔćavanje vazduha

Prema dopunjenoj analizi Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) o kvalitetu vazduha u Evropi, velika većina evropskog urbanog stanovniÅ”tva je izložena visokim nivoima zagađivača vazduha, iznad novih smernica Svetske zdravstvene organizacije (SZO), za koje se zna da Å”tete zdravlju.

Å taviÅ”e, studije naglaÅ”avaju da su aerosoli, koji se nalaze u vazduhu, mogući put prenoÅ”enja virusa u zatvorenim prostorima koji imaju loÅ”u ventilaciju.

Kvalitet unutraÅ”njeg vazduha i odgovarajuća ventilacija su veoma bitni u borbi protiv COVID-19 virusa

Clivet sistem za obnavljanje i prečiŔćavanje vazduha

Clivet sistem za obnavljanje i prečiŔćavanje vazduha

CLIVET je viÅ”e od trideset godina referentna kompanija u sektoru klimatizacije i naglaÅ”ava važnu ulogu koju sistemi klimatizacije, opremljeni efikasnim sistemom za obnavljanje i prečiÅ”cĢavanje vazduha, mogu da imaju u efikasnom suzbijanju Å”irenja virusa. Ova kompanija je razvila sisteme za filtriranje, prečiÅ”cĢavanje i sanitaciju vazduha:

  • Inovativni CMV (Controlled Mechanical Ventilation) sistemi sa aktivnim termodinamičkim rekuperatorom, kao Å”to su ELFOFresh EVO (sa protokom od 125 do 300 m3/h) i ZEPHIR3 (sa protokom vazduha od 1.000 do 14.000 m3/h) su opremljeni elektronskim filterom. Ovi filteri garantuju veoma visoku efikasnost filtracije do ISO ePM1 90% (ISO EN 16890) i imaju visoku mocĢ mikrobicida zahvaljujucĢi svojoj visokoj efikasnosti na submikrobnim česticama. Ovo je moguće zbog uniÅ”tenja spoljaÅ”nje membrane bakterija/virusa izazvanog termoelektričnim udarom koji generiÅ”e jonizovani deo filtera sa velikom razlikom potencijala (10.000 V). Koncentracija nekih uobičajenih bakterija je merena pre i posle elektronskog filtera, a efikasnost, sertifikovana od strane ILH instituta iz Berlina, je između 98 i 99%.
    ZahvaljujucĢi veoma niskom padu pritiska, omogucĢavaju značajnu uÅ”tedu energije za ventilaciju.
  • Klima komore (AHU – Air handling units) koje mogu biti opremljene elektronskim filterima, UV-C lampama i fotokatalitičkom oksidacionom tehnologijom. Tehnologija zasnovana na fotokatalitičkoj oksidaciji razvijena je i koriÅ”cĢena u vazduhoplovnoj industriji za dezinfekciju okruženja namenjenim istraživanju svemira. Proces imitira ono Å”to se deÅ”ava u prirodi kroz fotokatalizu, odnosno kombinaciju UV zraka od sunca, vlažnosti vazduha i plemenitih metala prisutnih u prirodi: generiÅ”e hidroksilne radikale i molekule vodonik peroksida koji su sposobni da uniÅ”te vecĢinu zagađivača i toksina. Efikasan je u kontinuiranoj sanitaciji kanala za distribuciju vazduha i prostorija koje se opslužuju, stoga je u stanju da smanji rizik od kontaminacije životne sredine. Uređaj se ubacuje u kanale toka vazduha koji se tretira i aktivan je u eliminaciji klica, bakterija, virusa, pa čak i mirisa.

Clivet logo

info.see@clivet.com
www.clivet.com/en