Connect with us
Materijali

Odlična zvučna izolacija

Efikasna zvučna izolacija važna je u bilo kojoj stambenoj ili poslovnoj zgradi, kako bi se stvorilo udobno i sigurno okruženje. ROCKWOOL nudi široku paletu proizvoda od kamene vune koji omogućavaju regulaciju buke i vibracija, a ujedno se odlikuju odličnim toplotnim svojstvima.

Ploče za zvučnu izolaciju posebno su korisna rešenja kod ugradnje u zidove i podove između prostora u stambenom bloku ili poslovnom kompleksu. Naime, njihovom primenom se smanjuje količina buke koja ulazi u životnu ili radnu okolinu.

ROCKWOOL izolacija je izrađena od kamene vune, izvrsnog materijala za blokiranje, upijanje i čak pojačavanje zvuka tamo gde je to potrebno.

Zahvaljujući zvučnim svojstvima, upotreba proizvoda poboljšava zvučne karakteristike sistema u koji je materijal ugrađen, kako u novim, tako i u postojećim zgradama.

Saznajte više na www.rockwool.com/rs