Connect with us

Novosti

Društvo za KGH Srbije pripremilo je Ekurs o f-gasovima

Objavljeno

:

Elektronski kurs

Ozonska rupa iznad Antartika otkrivena je 1984. godine. Tri godine nakon toga, usvojen je Montrealski protokol za globalno smanjenje upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Godine 1991. osnovan je Multilateralni fond za podršku sprovođenja Montrealskog protokola u zemljama u razvoju. U periodu 1994–1999, Multilateralni fond pokreće prve tehnološke projekte za nabavku opreme. Globalna zabrana CFC-a dovodi do smanjenja proizvodnih kapaciteta u zemljama u razvoju čime one postaju zavisne od uvoza.

Elektronski kurs o f-gasovima

Međunarodno priznata profesionalna diploma iz hlađenja i klimatizacije

Društvo za KGH Srbije u saradnji sa kompanijom Star Learning Solutions, iz Glazgova, Velika Britanija, i UNEP-om, pripremilo je elektronski kurs o f-gasovima i odgovarajućoj regulativi lokalizovan za zemlje Balkana.

Tehničari za klimatizaciju, grejanje i hlađenje imaju priliku da budu u toku sa novim propisima i tehničkim dostignućima iz industrije na lak i pogodan način. Sistem obuke preko interneta (e-learning), omogućava profesionalcima da održavaju i pobolјšaju kompetentnost bilo kad i bilo gde, kao i da dobiju međunarodno priznati sertifikat o kontinualnom profesionalnom razvoju (sertifikat CPD). Za pohađanje i polaganje kursa ne postoje nikakvi posebni uslovi niti vremenska ograničenja.

Ovaj kurs vrhunskog kvaliteta, o f-gasovima i odgovarajućoj regulativi, služi za pojedinačnu sertifikaciju. Kurs kandidatu omogućava da stekne osnovno teorijsko znanje u vezi sa F-gasovima i stacionarnim rashladnim sistemima, split sistemima i toplotnim pumpama. Sva materija potrebna za teoretsko znanje izložena je u sažetom i razumljivom obliku, jednostavnom za praćenje.

 

SMEITS logo

Društvo za KGH Srbija logo

Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
office@smeits.rs
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno