Connect with us
Energetska efikasnost

Želite da unapredite energetsku efikasnost svog stana ili kuće?

Ko zadovoljava kriterijume prihvatljivosti?

Saznajte koje kategorije mogu da učine svoj dom energetski efikasnim putem #GEFF programa

Ko zadovoljava kriterijume prihvatljivosti?

Sledeće kategorije zajmoprimaca zadovoljavaju kriterijume prihvatljivosti za kreditnu liniju:

  • Fizička lica vlasnici ili stanari kuće ili stana u kome će prihvatljiva investicija biti realizovana
  • Grupe fizičkih lica, stambene zadruge, udruženja etažnih vlasnika stanova u višeetažnim objektima, ili drugo slično telo koje predstavlja interese stanara
  • Pružaoci usluga, poput kompanija za upravljanje stambenim održavanjem i kompanija za pružanje energetskih usluga (ESCO), koje obezbeđuju održavanje, rad, ugradnju, izgradnju, obnovu ili slične usluge prema ugovoru sa pojedincima i stambenim udruženjima.
  • Prodavci, koji isporučuju i/ili prodaju prihvatljive tehnologije navedene u Tehnološkom selektoru.
  • Proizvođači, koji proizvode prihvatljive tehnologije navedene u Tehnološkom selektoru i planiraju održavanje ili širenje ovog dela svoje proizvodnje.

Da biste kontaktirali lokalne partnerske finansijske institucije, kliknite ovde.

 

www.ebrdgeff.com

Narodnih heroja 40a, Beograd, Srbija
T. +381 11 428 1119
serbia@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com