Connect with us
Materijali

Pouzdani sistem za dekorativno oblaganje fasada

ZAHVALJUJUĆI DUGOTRAJNOM ISTRAŽIVANJU I KOMBINOVANJU VRHUNSKIH TEHNOLOGIJA KOJE SMO RAZVILI, PROIZVELI SMO SISTEM KOJI DAJE VEĆU SLOBODU DIZAJNIRANJA FASADNIH POVRŠINA, BEZ UGROŽAVANJA GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE SIGURNOSTI OBJEKTA.

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili veštački kamen. Time se ispunjavanju prednosti jednostavne ugradnje toplotno-izolacionih sistema uz proširenu mogućnost dizajniranja krutih obloga i obloga velikih formata.

POUZDAN I PROVEREN KVALITET

Pretpostavke odnosno uslovi za pravilno polaganje obloga na povezane sisteme za spoljašnju toplotnu izolaciju, EU je definisala sledeće odredbe:

  • Statička stabilnost/lakoća korišćenja
  • Klasifikacija reakcije na požar
  • Ekološki aspekti
Luštica Bay

Referenca na fotografiji: Luštica Bay, Crna Gora

RÖFIX StoneEtics® može se postavljati na sve masivne podloge koje su prikladne za lepljenje i učvršćivanje tiplovima. Postoje dva tipa sistema:
RÖFIX StoneEtics® 50 ETICS s tvrdom oblogom, težine sistema do 50 kg/m²
RÖFIX StoneEtics® 103 ETICS s tvrdom oblogom, težine sistema do 103 kg/m²

Težina sistema obuhvata sve delove toplotno-izolacijskog sastava, uključujući izolacijske ploče, uz izutetak maltera za lepljenje. Kod sastava StoneEtics® 50 izvodi se mehaničko pričvršćivanje kroz armaturnu mrežicu, dok je kod sastava StoneEtics® 103 potrebno i dodatno armiranje sa RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom, kroz koju se, potom, obavlja mehaničko pričvršćivanje.

StoneEtics

PRESEK SISTEMA RÖFIX StoneEtics® – klinker

PRESEK SISTEMA RÖFIX StoneEtics® – klinker:

Lepljenje: RÖFIX Unistar® LIGHT

Izolacijski materijali:
• RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX)
• RÖFIX EPS-F 040, bela
• RÖFIX FIRESTOP 036
• RÖFIX FIRESTOP 040
• RÖFIX CORKTHERM 040 Izolaciona ploča od plute (ICB)
Odobreni izolacijski materijali za TIS do 300 mm.

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S2, nazivne debljine nanosa najmanje 3 mm, armira se RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom (15×15).

Završna obloga: RÖFIX Unistar® LIGHT
Malter za lepljenje i armiranje, preporučene debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom.

Fugovanje: RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

Rofix Stone etics

PRESEK SISTEMA RÖFIX StoneEtics® – prirodni kamen

PRESEK SISTEMA RÖFIX StoneEtics® – prirodni kamen:

Lepljenje: RÖFIX Unistar® LIGHT
Mineralni, prirodno beli malter za lepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine).

Izolacijski materijali:
• RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX)
• RÖFIX EPS-F 040, bela
• RÖFIX FIRESTOP 036
• RÖFIX FIRESTOP 040
• RÖFIX CORKTHERM 040 Izolaciona ploča od plute (ICB)
Odobreni izolacijski materijali za TIS do 200 mm.

Armirajući sloj: RÖFIX Unistar® LIGHT
Malter za lepljenje i armiranje, preporučene debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom: RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S2, nazivne debljine nanosa najmanje 3 mm, armira se RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom (15×15).

Završna obloga: RÖFIX Unistar® LIGHT
Malter za lepljenje i armiranje, preporučene debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom.

Fugovanje: RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

Rofix logo

Savetnica za arhitekte i asistent prodaje mr.dipl.ing. Marija Vasić
marija.vasic@roefix.com
M: +381 60 205 205 3