Connect with us
Promo

Kante za razvrstavanje otpada u domaćinstvu

Block ugradna kanta za separaciju otpada by Elletipi

Prvi korak ka promeni u procesu očuvanja životne sredine, počinje upravo u našim domovima. Iz tog razloga, sve više ljudi se odlučuje da odvaja svoj otpad i odlaže ga na adekvatna mesta predviđena za sortirano razvrstavanje otpada.

Time što se opredeljujemo za odvajanje otpada i reciklažu, mi doprinosimo očuvanju životne sredine tako što:

  • smanjujemo količinu smeća,
  • omogućavamo ponovno korišćenje otpada u razne svrhe,
  • umanjujemo procenat zagađenosti i
  • štedimo energiju.
Razvrstavanje otpada za reciklažu

Razvrstavanje otpada za reciklažu

Prosečan čovek proizvede i do četiri kilograma otpada dnevno, što na godišnjem nivou iznosi nešto više od jedne tone. Naše svakodnevne nemarne navike u gomilanju otpada, značajno utiču na životnu sredinu, doprinoseći tako klimatskim promenama, zagađenju vazduha, vode i zemljišta.

Razvrstavanje kućnog otpada, mali je doprinos svakog od nas za zaštitu životne sredine. Iako do sada na neki način nepristupačna i nepraktična aktivnost, sortiranje otpada polako ali sigurno ulazi u našu svakodnevnicu.

Prepreke sa kojima se susrećemo tokom skladištenja svakodnevnog smeća, a potom i njegove reciklaže mogu se lako prevazići uz širok spektar inovativnih rešenja Elletipi kanti za otpad. Ovi modularni, fleksibilni sistemi su dizajnirani tako da odgovaraju fiokama ili ormarima bilo koje veličine, maksimalno koristeći sav raspoloživi prostor.

Ecofil ugradna kanta za separaciju otpada by Elletipi

Ecofil ugradna kanta za separaciju otpada by Elletipi / foto: Pinoles d.o.o.

Instalacija Elletipi kanti je jednostavna, a raznovrsnost i lakoća upotrebe kao i dodatni prostor za skladištenje sredstava za čišćenje, samo su neki od benefita.

Pored navedenih funkcionalnih aspekata i minimalističkog dizajna, možete uživati i u nizu boja i završnih obrada.

O kompaniji Pinoles:
Kompanija Pinoles je lider na tržištu repromaterijala za industriju nameštaja. Naš razvoj je fokusiran ka praćenju globalnih trendova u opremanju enterijera i u skladu sa tim smo okrenuti ka inovativnim, kvalitetnim i modernim materijalima koje želimo da promovišemo i približimo naše tržište svetskim tendencijama. Pinoles je ekskluzivni distributer FENIX materijala koji donosi kvalitativne promene svojim karakteristikama i mogućnostima obrade.

Pinoles logo

Pinoles d.o.o.
Maloprodaja – Južni bulevar 2, 11118 Beograd
M: +381 64 860 1905
razvoj@pinoles.com
www.pinoles.com