Connect with us
Novosti

Takmičenje u pisanju tekstova o građevinama sveta do kraja novembra

Vikimedija Srbije ovog novembra priređuje takmičenje na Vikipediji na srpskom jeziku u okviru kog ćete imati priliku da piÅ”ete o građevinama na svetu. Takmičenje traje do 30. novembra 2020, a učesnici će osim o veličanstvenim zdanjima, moći da piÅ”u i o mostovima, spomenicima, tvrđavama i svim objektima koji su sastavni deo istorije i kulture. Takmičari neće biti ograničeni na teritoriju Srbije, već će moći da uvećavaju sadržaj o ovakvim građevina iz celog sveta.

Članci mogu da se piÅ”u isključivo za vreme trajanja takmičenja. Nakon zavrÅ”etka, članovi žirija će u roku od 10 do 15 dana da pregledaju i da ocene članke. Vikimedija Srbije je obezbedila nagrade za prva tri mesta, a pored toga dodeliće i knjige kao posebne nagrade. Svi učesnici dobiće posebnu spomenicu za doprinos takmičenju.

Pravila i smernice

 • Svi registrovani korisnici mogu da učestvuju u takmičenju.
 • Učesnici se za takmičenje mogu prijaviti unoÅ”enjem potpisa na ovoj stranici.
 • Prijave su otvorene sve do zavrÅ”etka takmičenja.
 • Takmičari imaju slobodu u izboru tema članaka o kojima će pisati.
 • Svi članci treba da budu napisani u skladu sa politikama i smernicama Vikipedije, Å”to između ostalog podrazumeva koriŔćenje enciklopedijskog stila pisanja i navođenje izvora.
 • Tokom trajanja takmičenja ili nakon zavrÅ”etka istog, takmičari navode imena članaka koje su izradili u evidenciji.
 • U evidenciji, takmičar treba da naglasi da je zavrÅ”io izradu pojedinačnog članka (npr. urađeno, zavrÅ”eno) kako bi članovi žirija mogli da daju ocene. Takođe, poželjno je obeležiti da li je u pitanju nov ili dopunjen članak.
 • Članovi žirija koji daju ocene i donose odluku o pobednicima su Miljan Simonović, Aca i 11sasapus11.
 • Članovi žirija pregledaće sve članke i bodovati svaki ponaosob bodovima od 0 do 5, a zatim će ocenu pomnožiti sa brojem bajtova novog ili dopunjenog članka. Članci za koje se utvrdi da nisu tema takmičenja biće izuzeti iz ocenjivanja. Pravo na nagradu dobijaju prva tri korisnika s najviÅ”e bodova, a dodeliće se i posebne nagrade u vidu knjiga.
 • Kod svih novonapisanih i značajno proÅ”irenih članaka na stranici za razgovor potrebno je uneti Å”ablon {{Takmičenje Građevine sveta}}.
 • Broj članaka nije ograničen. Članci se ne Å”alju Vikimediji Srbije, već se neposredno objavljuju na Vikipediju.

Å ta nije dozvoljeno?

 • Budući da je ovo takmičenje u pisanju novih i dopunjavanju postojećih članaka, neće biti priznati članci prebačeni sa hrvatske, boÅ”njačke ili srpskohrvatske Vikipedije ili napisani botovima.
 • Dozvoljeno je pisanje i dopuna članaka isključivo od 1. do 30. novembra. Članci koji su napisani van tog perioda neće biti priznati.
 • Tamičenje se odnosi na pisanje i dopunu članaka, pa Å”abloni i spiskovi neće biti priznati.

Izvor: Vikipedija