Connect with us
Novosti

CEPRO zavese pružaju zaštitu od zavarivačke svetlosti

zavarivanje

CEPRO, holandska kompanija, je evropski i svetski priznati proizvođač opreme za zaštitu zavarivača od zavarivačke svetlosti, buke i toplote. Njihov proizvodni program obuhvata zaštitne zavese, zavarivačke pokrivače, zavarivačke kabine, paravane, opremu za bezbedno zavarivanje na otvorenom, konstrukciona rešenja (šine, savitljive ruke, ramne okvire, cevne sisteme, kontrukcije kabina) a najnoviji dodatka njihovom asortimanu čine proizvodi namenjeni za zaštitu od COVID-a.

zavarivanje

Foto: GEM TRADE doo / CEPRO obezbeđuje širok dijapazon zavarivačkih zavesa

Svetlost koja nastaje pri zavarivanju je izrazito opasni a istovremeno, neizostavni element zavarivačkog postupka. Zavarivač se od štetnog uticaja štiti nošenjem zavarivačke maske/naočara i zaštitne odeće. Međutim, ljudi koji su u njegovoj okolini mogu, usled blizine ove jake svetlosti da nastradaju (konjuktivitis, katarakta, opekotine) i zato je nužno primeniti adekvatno zaštitu. Kako je u većini velikih proizvodnih postrojenja nužno da postoji komunikacija među zaposlenima koji su u različitim sekcijama kao i mogućnost pravovremenih intervencija u slučaju nesreće, kao najadekvatnije rešenje su se pokazale providne zavarivačke zavese. CEPRO obezbeđuje širok dijapazon zavarivačkih zavesa koje su različitih boja, debljina, stepena providnosti, načina kačenja (samostalno, na ramovima, u panoima) a koje sve pružaju nužno potrebnu zaštitu od zavarivačke svetlosti. Zavese su izrađene u skladu sa najvišim standardima bezbednosti.

zavarivanje

Foto: GEM TRADE doo / CEPRO, holandska kompanija, je evropski i svetski priznati proizvođač opreme za zaštitu zavarivača od zavarivačke svetlosti, buke i toplote

Zavarivačke zavese

Varnice koje nastaju pri zavarivanju i brušenju su izvor opasnosti, bez obzira da li se ove aktivnosti obavljaju u industrijskim halama ili malim radionicama. Ne samo što varnice mogu ozbiljno da povrede radnika (opekotine) mogu da ugroze i sam proizvodni proces oštećenjima koje izazivaju na opremi ali i da izazovu požare. Nije čudo što većina osiguravajućih kuća zahteva da, pri osiguravanju industrijskih pogona, zapaljiva i/ili skupa oprema koja se nalazi u blizini zavarivačkih /brusačkih mesta bude adekvatno zaštićena pokrivačima (tzv.zavarivačka ćebad). Ovi pokrivači se izrađuju od nezapaljivih materijala, prošivene su nezapaljivim a izrazito izrdžljivim koncem od kevlara.

zavarivacke zavese

Foto: GEM TRADE doo / zavarivački pokrivači se mogu praviti za horizontalnu ili vertikalnu primenu u različitim sirovinskim sastavima i dimenzijama

U zavisnosti od prirode radnog zadatka i materijala koji se zavaruju/bruse, tipa rizika koji može da nastane na radnom mestu, frekvenciji upotrebe, blizine izvora varnica i drugih faktora okruženja, zavarivački pokrivači se mogu praviti za horizontalnu ili vertikalnu primenu u različitim sirovinskim sastavima i dimenzijama. Ukoliko uslovi koji postoje u radnom okruženju prezilaze standardnu ponudu, Cepro proizvodi i pokrivače i zavese od specijalnih materijala, oblika, boja i sl. Svi proizvodi su izrađeni prema najvišim bezbednosnim i kvalitetnih standardima i u distribuciju se puštaju tek nakon opsežnih ispitivanja.

 

GEM TRADE logo 

GEM Trade d.o.o.
Bele njive 35, 21000 Novi Sad
+381 21 6623 159, +381 21 452 844
Servis: Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin
office@gemtradedoo.com
www.gemtradedoo.com