Connect with us
Arhitektura

Zajedničko planiranje Bloka 37 na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture ā€“ BINA

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA će, u saradnji sa partnerima projekta EU ViÅ”egrad fonda, 22. majaĀ od 11 do 13h na Platou Bloka 37 realizovati radionicu pod nazivom ā€œZajedničko planiranje bloka 37ā€, čiji je cilj da ojača vezu između stanovnika i otvorenog javnog prostora ovog bloka. Događaj je otvoren za javnost. U diskusiji stručnjaka i lokalne zajednice doći će se do zaključaka o aktuelnim problemima i potencijalima u okviru otvorenog javnog prostora. Kao rezultat ove aktivnosti očekuju se intervencije, poput punktova za reciklažu ili predlozi uređenja manjih celina u okviru otvorenog javnog prostora koje lokalna zajednica može da komentariÅ”e i ocenjuje tokom čitavog događaja.

Blok 37 predstavlja stambeni modernistički blok i deo je tzv. TrecĢeg rejona opÅ”tine Novi Beograd. Njegov detaljni plan je urađen na osnovu opÅ”tejugoslovenskog konkursa 1961. godine za blokove 33, 37 i 38 i centar Trećeg rejona, a usvojen je 1963. godine. Izgradnja tri stambena bloka je započeta između 1966. i 1970. godine, kada su izgrađeni svi planirani vrticĢi i dve osnovne Å”kole. Izgradnja centara lokalnih zajednica i centra Trećeg rejona Novog Beograda nisu pokrenuti u ovom periodu. To je umanjilo udobnost života usled nedostatka kulturnih i druÅ”tvenih aktivnosti lokalne zajednice. Tokom narednih godina Blok 37 nije menjao strukturu, osim Å”to su na njegovom obodu realizovana dva poslovna objekta 2008. i 2009. godine.

Radionica će se realizovati u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i udruženjem građana Blok 37.

OvogodiÅ”nje, 17. izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture ā€“ BINA 2022 biće održano od 26. maja do 7. jula. U fokusu manifestacije biće predstavljanje aktuelnih konkursa za grad Beograd (2021/2022) i Nagrada Evropske unije za savremenu arhitekturu ā€“ ā€žMis van der Roeā€œ (2022)Ā  na reprezentativnim izložbama u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Interaktivnim pristupom, BINA će približiti javnosti aktuelna deÅ”avanja na arhitektonskoj sceni,Ā  koja cĢe uticati na fizionomiju i buducĢnost života i izgleda gradova kod nas i u svetu. Među ostalim aktivnostima koje će pratiti programe izložbi, biće Å”etnje, radionice, diskusije, predavanja autora nagrađenih reÅ”enja, i drugo.

Program ovogodiÅ”nje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture ā€“ BINA 2022 pregledajte klikom OVDE.

17. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA 2022
+381 11 26 24 858
bina.centar@gmail.com
office@bina.rs
www.bina.rs