Connect with us

Zaštita na radu

Poslovni adresar

Izabrali ste prikaz firmi upisanih u poslovni adresar iz podkategorije ZAŠTITA NA RADU. U ovoj kategoriji možete pronaći kompanije koje se bave zaštitom. Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih mera pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Zaštitne mere se sprovode radi sprečavanja uticaja štetnih faktora tokom radnog procesa ili u radnom okruženju koje mogu negativno uticati na zdravstveno stanje radnika.

Sorry, no listings were found.
Logovanje u adresar

Promo sadržaj