Connect with us

Vodovod i kanalizacija

Poslovni adresar

Izabrali ste prikaz firmi upisanih u poslovni adresar iz podkategorije VODOVOD I KANALIZACIJA. U ovoj kategoriji možete pronaći kompanije koje se bave projektovanjem i izvođenjem instalaterskih radova vodovoda i kanalizacije (spoljašnje instalacije vodovoda, spoljašnje instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije, unutrašnje instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže, crpne stanice vodovoda i kanalizacije, postrojenja za pripremu vode za piće, hidrantske mreže, rezervoari…).

ACO građevinski elementi d.o.o.

Adresa:
III industrijska zona bb, Stara Pazova, Srbija 22314
ACO grupa je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja površinskih voda i voda unutar objekata. Osnovana je kao porodična kompanija 1946 godine u Rendsburgu u Nemačkoj, kao nastavak tradicije livenja gvožđa koju je ustanovila porodica Ahlmann u IX veku.
Logovanje u adresar

Promo sadržaj