Connect with us

Pretplata na časopise

Agencija za marketing „Marketing Press“ se prvenstveno bavi izdavačkim radom i to specijalizovanih građevinsko-arhitektonskih izdanja namenjenih stručnoj i polustručnoj čitalačkoj publici.
Tema energetske efikasnosti u građevinarstvu izuzetno je važna u današnjem svetu, posebno s obzirom na rastuću zabrinutost zbog klimatskih promena i potrebu za smanjenjem emisija štetnih gasova.

Godišnja pretplata

časopis „PODOVI – Hidroizolacija & Termoizolacija“
4 broja godišnje
2.800,00 RSD (sa PDV-om)

časopis „Prozori+Vrata“
4 broja godišnje
2.800,00 RSD (sa PDV-om)

časopis „grenef – Građevinarstvo & Energetska efikasnost“
4 broja godišnje
3.800,00 RSD (sa PDV-om)

SPECIJALNA PONUDA 7920.00 RSD (sa PDV-om)
sva tri naslova – 12 brojeva godišnje
„grenef – Građevinarstvo & Energetska efikasnost“
izlazi 4x godišnje (januar, april, jul i oktobar)
„Podovi – Hidroizolacija & Termoizolacija“
4x godišnje (februar, maj, jul i nov.)
Časopis „Prozori+Vrata“
4x godišnje (februar, maj, jul i nov.)

Odaberite časopis za pretplatu

Časopis Podovi
Časopis Prozori + Vrata
Časopis Grenef
Svi časopisi