Connect with us
Građevina

Uvodi se i e-prostor

Građevinarstvo, izbor izvođača radova

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji koje su usvojene u Skupštini Srbije, omogućavaju da posle e-dozvola i e-katastra zaživi i reforma e-prostora. To znači da se uvede objedinjena procedura i u oblasti izrade planskih dokumenata po uzoru na onu koja već postoji kod građevinskih pozvola.

Zakon predviđa da se rokovi za izradu planskih dokumenata skrate na najviše 12 meseci, sa sadašnjih najmanje 18, a neretko traju i po nekoliko godina. Usvajanjem izmena zakona omogućeno je da se Plan generalne regulacije primenjuje direktno i da svi planski dokumenti budu javno dostupni u Centralnom registru planskih dokumenata. Takođe je predviđen kraći postupak za donošenje izmena i dopuna planskih dokumenata koje će trajati do šest meseci, produžavanje važenja lokacijskih uslova sa 12 na 24 meseca, kao i mogućnost fazne gradnje.

Izvor: Tanjug