Connect with us

Građevina

U pripremi novi zakon koji će ubrzati izgradnju infrastrukture

Objavljeno

:

Zakon, infrastruktura

Predlog specijalnog zakona kako bi se ubrzala izgradnja važnih infrastrukturnih projekata, već je u skupštinskoj procedri. Ovim zakonom se, između ostalog, predviđa da se u slučaju hitnosti, za određene radove, ne primenjuju propisi kojima se uređuje postupak javnih nabavki, već se na njih primenjuje poseban postupak za izbor starteškog partnera.

Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, predviđa da su projekti od posebnog značaja za Republiku Srbiju, „projekti izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata koji utiču na sveukupni razvoj Republike Srbije, ravnomerni regionalni i lokalni ekonomski razvoj, međunarodno, regionalno i unutrašnje teritorijalno povezivanje, sprečavanje devastiranja delova teritorije Republike Srbije, obezbeđivanje i unapređenje osnovnih životnih potreba stanovništva, socijalnog razvoja i zaštite životne sredine, čime se poboljšava ukupni životni standard građana Republike Srbije.“

Pored pomenutog, zakonom je utvrđen i javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentima kojim je predviđena izgradnja takvih objekata, čime je skraćeno vreme za rešavanje imovinsko pravnih odnosa.

Finansijska sredstva za realizaciju projekta izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata iz, kako se navodi u članu 15, obezbeđuju se iz republičkog, pokrajinskog ili lokalnog budžeta, kao i kredita inostranih banaka i finansijskih organizacija, međunarodnih izvora finansiranja i drugih sredstava u skladu sa zakonom.

U članu 27. određeni su i tehnički uslovi za sprovođenje metro saobraćaja. Naime, Direkcija za železnice propisuje tehničke uslove za podsisteme infrastruktura, energija, kontrola, upravljanje i signalizacija, regulisanje i upravljanje saobraćajem i vozila koje moraju ispunjavati metro sistemi i uslove koje u stručnom pogledu moraju ispunjavati lica koja upravljaju i neposredno učestvuju u vršenju saobraćaja.

U delu Predloga zakona koji se odnosi na javne nabavke navedeno je da će se primenjivati otvoreni postupak propisan Zakonom o javnim nabavkama osim ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. U postupku javne nabavke neće se primenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na plan nabavki, prethodno obaveštenje, način dokazivanja obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke, rokove za podnošenje ponuda i rokove za odlučivanje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

I. MIlovanović | eKapija

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno