Connect with us

Građevina

Šta znače izmene taksi po novom zakonu?

Objavljeno

:

Najčešće povrede na radu sa smrtnim ishodom dešavaju se u oblasti građevinarstva

Sve takse koje naplaćuju državne institucije i preduzeća ubuduće biće na jednom mestu – zakonu o republičkim administrativnim taksama, čije su izmene u toku.

Alt tekst

Akcenat stavljen na građevinske dozvole

Predlogom izmena Zakona o republičkim administrativnim taksama koje je uradilo Ministarstvo finansija predviđeno je da sve takse budu objedinjene, a njime će biti povećan broj taksi, ne zato što će ih biti više, već zato što će na jednom mestu biti sve postojeće.

– Takse su i do sada postojale u raznim pravilnicima i troškovnicima institucija i agencija, kao i podzakonskim aktima. Sada se ti pravilnici i troškovnici ukidaju i sve takse će biti u zakonu na jednom mestu čime se povećava transparentnost – kaže za „Blic“ Ivan Radak iz NALED, organizacije koja je predložila izmene zakona i objedinjavanje taksi na jednom mestu.

Izmenom zakona ukida se praksa procentualnog određivanja dažbine u odnosu na vrednost investicije. Napuštanjem procentualnog određivanja u odnosu na iznos, zapravo je bilo plaćanje u odnosu na platežnu moć obveznika, a ne prema stvarnim troškovima.

Gradjevinski radnici

Fiksni iznosi umesto procenata

Izmene se odnose i na upotrebne dozvole, koja se više neće naplaćivati u iznosu od 0,2 odsto vrednosti objekta, već se predlažu fiksni iznosi. Paraf na dozvolu da se kvadrati usele koštaće od 1.800 do 18.000 dinara, u zavisnosti od veličine objekta. U procentima se više neće iskazivati ni telekomunikacione naknade.

– Kod građevinskih taksi, uvedene su i tri nove koje se odnose na prijavu radova, za lokacijske uslove i informaciju o lokaciji, međutim istovremeno i sedam će biti promenjeno – ukazuje Ivan Radak.

Takođe, trenutno se za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća taksa od 0,3 odsto na predračunsku vrednost, što neće važiti po usvajanju novog zakona, koji je proslednjen u Skupštinu Srbije na razmatranje po hitnom postupku.

Nacrt novog zakona određuje i visinu taksi za upis hipoteke kojom se obezbeđuju potraživanja, a koja će zavisiti od vrednosti potraživanja. Tako je najjeftinija taksa za upis hipoteke 20.980 dinara i odnosi se na obezbeđenje potraživanja do šest milona dinara (oko 50.000 evra).

Neke od najvećih taksi

4,34 miliona dinara – za tehnički nadzor nad gradnjom broda – motornog tankera kubnog modula LBD preko 3.000 kubika

340.220 dinara – za izradu idejnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekta na vodnom putu

335.610 dinara – za kartografsku publikaciju formata 6B1

231.000 dinara – za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

Neke od najnižih taksi

10 dinara – za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10 dinara – za tačku računanjha undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (SQM2011)

10 dinara – za alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokrenosti na digitalom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

40 dinara – za izdavanje fizičko-geografske karte Srbije, u listu, na formatu B2

200 dinara – za pregled pogonskog uređaja čamca snage do 2,94 KW

550 dinara – za izdavanje granične dozvole

590 dinara – za izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno zamenu isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

620 dinara – za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova

Izvor: Blic (Danijela Nišavić)

Advertisement reklama na grenef portalu
Klik za komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement

Izdvajamo

Popularno