Connect with us
Budućnost

Šta da očekujemo uvođenjem 5G tehnologije u našu zemlju?

Tehnologija se danas toliko brzo razvija da se čini da svaki mesec iznedri neko novo ili poboljšano otkriće. Uvođenje 5G tehnologije izazov je za svako društvo, pa tako i za našu zemlju, a u RATEL-u najavljuju da bi sledeće godine trebalo da bude pripremljena aukcija spektra za 5G.

U tom smislu Srbija ne kasni za Evropom u kojoj, takođe, taj posao neće biti tako brzo završen, rekao je za Tanjug direktor RATEL-a Vladica Tintor i naglasio da nije pitanje da li je i ko je brži u toj trci za uvođenje nove, pete generacije mobilne telefonije, nego je pitanje ko je tržišno spremniji da tu tehnologiju iskoristi.

„Samo uvođenje 5G tehnologije da bi se uvela nema toliko smisla zato što građani inače sada imaju kvalitetnu uslugu. S druge strane ukoliko je privreda spremna da prihvati tu transformaciju, a to je digitalizacija i što se pre to bude uradilo, 5G tehnologije će imati smisla“, rekao je Tintor.

RATEL će, kako najavljuju iz ove organizacije, zajedno sa drugim državnim institucijama omogućiti da aukcija bude spremna za sledeću godinu, ali i navodi da to neće biti jedini dovoljan uslov da se 5G tehnologija u pravom smislu primeni u Srbiji.

Kako je rekao, ipak mobilni operatori plaćaju velika sredstva za te licence i oni moraju da imaju određena očekivanja za povrat uloženih investicija. „Neke zemlje su iz čiste trke krenule u 5G tehnologije da bi mogle da kažu, eto mi smo prvi, drugi, a da prosto samo tržište za to još uvek nije spremno“, objašnjava Tintor.

Ispričao je da svaka nova generacija mobilne telefonije nosi sa sobom neku mističnost, a u slučaju 5G najveće nerazumevanje je u tome šta ovaj stepen podrazumeva. Kada se pojavila druga generacija mobilne telefonije omogućavala je i prenos glasa i SMS poruka, a sa trećom generacijom je uključen i internet.

„Sa četvrtom generacijom koju danas koristimo taj internet je na sasvim zadovoljavajućem nivou i sada se postavlja pitanje šta je ono što krajnji korisnik dobija sa petom generacijom. Peta generacija mobilne telefonije ima potpuno drugačiji poslovni model u odnosu na prethodne generacije, naveo je Tintor.

Ovaj poslovni model je takav da je ideja da se u telekomunikacioni sektor „uvuku“ mnogi drugi sektori.

„Već godinama se priča o automobilima bez vozača. Da bi moglo sa njima da se upravlja mora da postoji komunikacija između automobila i nekih baznih stanica. Zatim priča oko pametnih domaćinstva, gde će svaki pojedinac da upravlja električnom energijom, aparatima, i tu je potrebna neka infrastruktura koja će omogućiti komunikaciju“, objasnio je na kraju Tintor.