Connect with us
Budućnost

Produžen rok za upis javne svojine.Usvojene i izmene o taksama.

Rok za podnošenje zahteva za upis javne svojine produžen je za tri godine, odnosno do 2020. godine, utvrđeno je izmenama Zakona o javnoj svojini koje je danas usvojila Skupština Srbije. Prvobitno taj rok je bio do 31. decembra ove godine. Zakonom o javnoj svojini uređuje se pravo javne svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Usvojene su i izmene Zakona o rokovima izmirenja komercijalnih transakcija koje treba da spreče manipulacije tokom plaćanja robe i usluga koje javna preduzeća i ustanove uzimaju od privatnog sektora.

Po novom zakonu neke takse su objedinjene

Fakture registrovane u jednom sistemu

Sve fakture u momentu izdavanja biće registrovane u jednom sistemu kako bi budžetska inspekcija u kontroli mogla da utvrdi koje su fakture izdate, a koje su isporučene.

Centralni registar faktura je sistem – baza podataka koji uspostavlja i vodi Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, koje izdaje poverilac u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora u kojima su subjekti javnog sektora dužnici. Tako će se sprečiti monopolsko ponašanje velikih firmi prema malim i pravilo da se dug plaća mimo zakonskih rokova.

Sve takse na jednom mestu

Skupština je usvojila i izmene Zakona o republičkim taksama koje će omogućiti da se sve takse nalaze na jednom mestu. Takođe, neke takse će biti ukinute, a neke objedinjene. Na primer, predviđeno je dodatno smanjenje taksi kod upotrebnih dozvola i to za oko šest odsto vrednosti radova.

Izvor: Blic (Tanjug)