Connect with us
Građevina

PKS: Poziv kompanijama da se uključe u dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje

Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u model dualnog obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini i da do 10. februara 2020. godine dostave Izjavu o spremnosti poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje, kako bi mogla da utvrdi predlog liste profila prema potrebama privrede.

„Privredna komora Srbije ovih dana organizuje sastanke sa privrednicima širom Srbije sa ciljem razmatranja njihovih potreba za kadrovima i sagledavanja kapaciteta i mogućnosti za učešće u dualnom obrazovanju. U toku naredne dve nedelje, u Beogradu će biti održani sastanci sa privrednicima iz građevinarstva, saobraćaja i telekomunikacija i grafičke industrije, dok će u regionalnim privrednim komorama sastanci pokriti sve privredne sektore. Na osnovu prikupljenih izjava kompanija, Komora će napraviti Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostaviti ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na osnovu našeg predloga biće doneta odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad u Srbiji“, objasnila je mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje PKS.

Podseća da će konačnu odluku doneti krajem aprila resorno ministarstvo objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole.
Formulari i dokumentacija za zainteresovane kompanije dostupni su OVDE Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/ 11 4149 441 (Ana Stojanović), 011 41 49 471 (Aleksandra Milićević) i 011/3304-539 (Mirjana Kovačević).

Dokumenta je neophodno dostaviti do 10. februara 2020. godine i u elektronskom obliku i u originalu. Elektronsku verziju dokumenata možete dostaviti na: obrazovanje@pks.rs, a štampanu verziju na adresu: Privredna komora Srbije, Služba za dualno obrazovanje i obrazovne politike, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

Dualno obrazovanje trenutno čini svega 10% ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja, a dualni profili 16% ukupnog broja profila, dok 18% škola ima dualne profile u svojoj ponudi. Inače, dualno obrazovanje podrazumeva učenje u školi i kompaniji tako da učenik ovlada praktičnim veštinama još tokom školovanja.

Dualno obrazovanje inicirala je Privredna komora Srbije, a ono se u Srbiji sprovodi od 2013. godine, u početku u formi pilot projekta, a od septembra 2019. godine uz punu primenu Zakona o dualnom obrazovanju.

Izvor: pks.rs