Connect with us
Građevina

PIS- najpristupačnija baza zakona i propisa kao aplikacija

Ko može da ostvari pravo na porodičnu penziju ili nasledstvo? Da li je moguća prodaja stana pod hipotekom? Koji uslovi moraju da se ispoštuju prilikom osnivanja firme? Ova pitanja svakodnevno muče građane, ali da ne biste lutali, na raspolaganju vam je najpouzdanija i najpristupačnija elektronska baza svih zakona i pravnih propisa – Pravno-informacioni sistem Republike Srbije.

Na jednom mestu, omogućeno vam je pretraživanje zakona, drugih propisa i pravnih akata Srbije. To znači da svako lice u bilo kom trenutku može da pregleda važeće zakone u izvornom i tačnom obliku zajedno sa komentarima i tumačenjima istih.

Na jednostavan i brz način, građani mogu da pronađu odgovore na pravna pitanja poput toga ko može da ostvari pravo na porodičnu penziju ili nasledstvo, da li je moguća prodaja stana pod hipotekom ili koji uslovi moraju da se ispoštuju prilikom osnivanja firme. Pretraga pravnih informacija je sada dodatno olakšana pa pored korišćenja portala PIS-a, može se preuzeti i aplikacija dostupna za sve uređaje koji koriste Android i iOS platforme.

PIS, Pravno Informacioni Sistem

Zašto PIS?

Glavna prednost PIS-a je trenutni pristup važećim zakonima, drugim propisima i pravnim aktima Srbije koji se prvo objavljuju u štampanom izdanju Službenog glasnika i time je garantovana njihova pouzdanost. Svako ko ima pristup internetu može veoma lako pretraživati povezane baze. Dodatno, Službeni glasnik daje prečišćene tekstove propisa, pa će vam biti jasniji, što olakšava njihovu upotrebu, ali istovremeno omogućava uočavanje izmena i dopuna koje su se dogodile u izvornom tekstu.

Prednost je i prilagođenost korišćenja sajta slabovidim osobama.

Pored toga, PIS sadrži sve propise koji su ranije objavljivani, što je od posebnog značaja ne samo za pravne istoričare, nego naročito kod postupaka koji dugo traju ili se odnose na rešavanje pojedinih pitanja kao što su restitucija imovine ili rehabilitacija.

Trebalo bi napomentu i da nije potreban nikakav poseban softver za pristupanje ovoj bazi. Važno je naglasiti da svaki propis ima vezu sa drugim, povezanim propisima i službenim glasilima, što značajno štedi vreme, energiju i bitno olakšava pronalaženje relevantnih informacija što nije jednostavno imajući u vidu česte promene propisa zbog unutrašnjih potreba i procesa harmonizacije sa pravnim tekovinama EU.

Zakonom je utvrđeno i da bazu koja sadrži sudsku praksu potpuno besplatno mogu koristiti svi sudovi i javna tužilaštva, Republičko javno pravobranilaštvo, Pravosudna akademija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i javna pravobranilaštva opština, gradova, grada Beograda i gradskih opština, a sve u cilju stvaranja uslova kojim se obezbeđuje jedinstvena sudska primena prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima.

Izvor: www.b92.net