Connect with us
Budućnost

Novi Sad čeka novi projekat primarne separacije komunalnog otpada

JKP „Čistoća“ traži firmu koja će za potrebe preduzeća napisati predlog projekta primarne separacije komunalnog otpada u Novom Sadu. Ovaj predlog projekta treba da bude osnov da „Čistoća“ za 2019. godinu predloži Gradu izmenu programa sakupljanja otpada, naročito u oblasti primarne separacije. Primarna separacija otpada je, inače, zakonska obaveza svake lokalne samouprave.

Koncept separacija otpada

Osim što bi ovaj dokument poslužio prilikom iniciranja izmena Lokalnog plana upravljanja otpadom, predstavlja i jednu u nizu aktivnosti koje će biti preduzete u sklopu većeg i dugo najavljivanog projekta – izgradnje regionalne deponije za Novi Sad i okolinu (Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas).

U preduzeću zaključuju da dosadašnji napori da se pokrene primarna separacija komunalnog otpada nisu bili uspešni, te su se aktivnosti svele na sekundarnu separaciju na Gradskoj deponiji. „Pomenuti navodi odnose se na propale pokušaje uvođenja primarne separacije papira i kartona iz 2003, odnosno uvođenje kaveza za sakupljanje PET ambalaže 2010. godine, što je takođe projekat koji, nažalost, nije zaživeo. Bilo je neophodno u projektni zadatak uvrstiti te slučajeve, kako bi se u narednom periodu, pri ponovnom pokušaju širenja projekta primarne separacije u Novom Sadu, imalo u vidu da su raniji pokušaji bili neuspešni“, poručuju za 021 u Čistoći.

odabrana firma imaće najviše 180 dana da izradi predlog projekta

Odabrana firma imaće najviše 180 dana da izradi predlog projekta

Inače, u Novom Sadu se komunalni otpad sakuplja u podzemnim kontejnerima, kontejnerima od 1.100 litara, 1.200 korpi i 70.000 PVC kanti od 120 litara. Čistoća navodi da je u toku 2016. godine na gradsku deponiju deponovano 173.000 tona otpada, od čega je 106.000 tona prikupilo ovo preduzeće. Kroz postrojenje za separaciju otpada, navode u Čistoći, prerađeno je 15.400 tona. „Preradom komunalnog otpada, preduzeće izdvaja korisne sekundarne sirovine, koje se kroz reciklažu ponovo vraćaju u upotrebu“, navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Inače, u Novom Sadu nije uspostavljen ni sistem sakupljanja ambalažnog otpada (pet ambalaža, metalne gvozdene i aluminijumske limenke i staklene boce).

Podsetimo, preduzeće je u novembru prošle godine započelo pilot-projekat primarne separacije otpada u centru grada, a koji je završila u novembru ove godine. Nakon godinu dana, navode za 021 u Čistoći, rezultati su dobri.

„Izuzetno smo zadovoljni pilot-projektom primarne separacije otpada koji je sproveden u širem centru Novog Sada. Građani su odlično prihvatili ovaj projekat i procenat reciklabilnog otpada koji je odnošen posebnim kamionima na deponiju je povećan u odnosu na period pre početka pomenutog pilot-projekta za skoro trećinu. Taj rezultat je odličan i jasno ukazuje na uspeh pilot-projekta i potrebu da se koncept primarne separacije dalje širi. Radujemo se njegovom nastavku i širenju na ostale delove grada“, navode u preduzeću. Rezultati pilot-projekta na raspolaganju su firmi koja se bude uhvatila posla izrade predloga projekta primarne separacije.

Reciklaža

Jedan od razloga zbog kojih je Čistoća odustala od ranijih namera da uvede primarnu separaciju otpada je i pojava neregistrovanih sakupljača sirovina, koji su devastirali kontejnere i krali izdvojeni otpad. To je stvaralo velike troškove za preduzeće. Međutim, kako je 021 ranije pisao, Čistoća je zbog zaštite imovine (podzemnih kontejnera) u junu izdvojila šest miliona dinara za dve firme, čiji poslovi su patroliranje gradom i nadzor kontejnera, kao i sprečavanje ispisivanja grafita, lepljenja plakata po kontejnerima…

Ukratko, sve ono što je u nadležnosti komunalne policije, koja, tvrdili su u junu u Čistoći, nema kapacitet da obavlja ove poslove. Burne reakcije zbog uvođenja firmi u posao čuvanja kontejnera imale su brojne organizacije i udruženja, a reagovao je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Na pitanje da li Čistoća planira da nastavi da angažuje privatne firme da čuvaju kontejnere i time ih uvede u projekat primarne separacije otpada kao faktor bezbednosti imovine, u preduzeću nisu odgovorili.

Inače, Lokalni plan upravljanja otpadom, čija izmena se planira, dokument je kojim se, na osnovu zakona i strategije upravljanja otpadom, uređuje ova oblast. Donosi se na period od 10 godina, a razmatra na svakih pet godina. Čistoća navodi da Grad Novi Sad jeste usvojio strateška dokumenta kao što je program zaštite životne sredine i strategije održivog razvoja, ali ne realizuje planiranom dinamikom aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom, niti je urađena revizija lokalnog plana.

Predlog projekta trebalo bi da sadrži i podatke o količini otpada vrsti otpada, načine uvođenja novog programa sakupljanja otpada, broj radnika, vozila i mašina, opremu, finansijske efekte i, konačno, rešenja za primarnu separaciju.

Nakon što se okonča postupak javne nabavki, odabrana firma imaće najviše 180 dana da izradi predlog projekta.

Izvor: www.021.rs