Connect with us

Građevina

Notari upisuju nove nepokretnosti umesto kupaca

Objavljeno

:

katastar

Kupci stanova više ne moraju sami da se bave rešavanjem upisa svojih novih nepokretnosti, jer je 1. jula počeo upis po službenoj dužnosti. To znači da taj posao umesto kupaca obavljaju notari. Zakon o katastru, međutim, ne ukida mogućnost da građani sami ili preko svojih punomoćnika i dalje traže da se upišu u katastar, naročito ako sumnjaju da će nadlezni biti sporiji, pišu današnje „Večernje novosti“.

Ako se ispostavi da je postupak upisa već pokrenut po službenoj dužnosti, postupci će se spojiti, a ako nadležni ni nakon 30 dana nije podneo ispravu, postupak će se okončati po zahtevu građana, navodi list.

katastar,nacrt
Foto: ekonomski online

Notara, izvršitelja ili sud nakon toga očekuje preispitivanje rada. „Upis po službenoj dužnosti će omogućiti da više nemamo neupisana prava na osnovu ugovora i presuda, čime će se izbeći pravna nesigurnost tokom uživanja i prenosa prava na nepokretnostima. Izbeći će se izvršenja potraživanja prethodnih vlasnika, nemogućnost naplate poreza, naplata ‘Infostana’ od onoga ko nije vlasnik i slične situacije, sve anomalnije koje je prouzrokovao važeći sistem upisa isključivo na zahtev stranke“, rečeno je listu u Ministarstvu građevinarastva.

Javni beležnici će preko E-šaltera, u automatizovanoj proceduri, pribavljati izvode iz katastra, neophodne za overu ugovora o kupoprodaji. Posle overe ugovora o kupoprodaji, digitalizovaće ga i slati u Republički geodetski zavod da upiše nepokretnost u katastar. U sledećem koraku notar će slati poresku prijavu i to tako što će od Geodetskog zavoda traziti procenu vrednosti nepokretnosti, navodi list.

Da bi notar popunjavao i poresku prijavu za plaćanje poreza na apsolutna prava, ova mogućnost mora da se predvidi i u Zakonu o porezu na imovinu, čije su izmene upravo u toku. Upis po službenoj dužnosti ne odnosi se samo na notare, za njih ova obaveza počinje 1. jula, a sledeći na spisku su javni izvršitelji, navodi list. Oni će morati da dostavljaju svoje odluke koje su izvršene od 1. novembra ove godine. Za sudove će ova obaveza početi da važi od 2020. godine. Kada je u pitanju podnošenje zahteva, gradjani više neće moći da ih podnose u papirnoj formi nakon 31. decembra 2020.godine.

Izvor: tanjug

Advertisement reklama na grenef portalu
Klik za komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement

Popularno