Connect with us
Novosti

Malim i srednjim preduzećima krediti sa kamatom do 1 odsto

Privreda u poslednje tri godina beleži stalan napredak

Privreda će zbog korona virusa i zatvaranja granica definitivno pretrpeti posledice. S tim u vezi Narodna banka Srbije je već snizila referentnu kamatnu stopu, što omogućava jeftinije kredite, a u Vladi rade i na dodatnim merama kako bi pomogli privredu.

Ekonomski krizni tim za podršku privredi i sa komercijalnim bankama razmatra olakšavanje uslova za otplatu rata kredita preduzeća u novonastaloj situaciji.

„Druga mera će biti mera kreditne podrške, pre svega malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, koji će značajnije osetiti ovu krizu i verovatno možemo da očekujemo da će Fond za razvoj biti taj koji će davati kredite do jednog procenta kamate“, rekao je Mihailo Vesović, direktor sektora za strateške analize i usluge u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Mala i srednja preduzeća čine više od 90 odsto privrede Srbije i doprinose sa 28 odsto BDP-u naše zemlje.

Izvor: Blic