Connect with us
Budućnost

Kabina umesto automobila i lifta!

Arhitektonska firma Oiio je predložila radikalni novi vid transporta za Los Anđeles koji se sastoji od kabine poput balona koje se kreću na bočnim točkovima kako po putevima, tako i po bočnoj strani neke zgrade.

Foto: www.dezeen.com

Oto koncept je kreiran za Automobiliti Designer / Developer Challenge 2017 na ovogodišnjem sajmu automobila u Los Anđelesu, koji je tražio od učesnika da predvide buduću metodu transporta po zagušenim i prenaseljenim gradovima. Pomenuta arhitektonska firma je očito odgovorila izazovima ovog sajma. Naime, Oiio je uočio očigledno, a to je da privatna vozila uključuju motor, kabinu i prtljažnik i da se ovi elementi ne mogu koristiti pojedinačno. „Najveći nedostatak automobila u privatnom vlasništvu je činjenica da koristi previše izvora za previše efekta“, rekao je studio u Nju Jorku. „Kada se jedna ili dve osobe prevoze automobilom, iskoriste motor i dva sedišta, ali preostala sedišta, kao i prtljažnik, predstavljaju izgubljene resurse za taj specifični transportni period.“

„Moguće je da će u budućnosti LA-a ljudi moći posedovati samo kabinu i, putem centralnog kontrolisanja cirkulacije AI, mogli bi stvoriti privremenu montažnu jedinicu, savremeni dizajn, koji bi služio njihovim“ tačnim „potrebama i potražnji „, rekao je Oiio.

Foto: www.dezeen.com

Pored horizontalnog transporta za koji je primarno napravljena, ova kabina može da se koristi kao sistem koji bi se pričvrstio sa bočne strane neke građevina, podižući ih lica zgrada.

Oiio veruje da kombinovanje auto-mobilnosti i arhitekture rezultira boljom efikasnošću i manjim zagađenjem vazduha – kako u smislu prostora tako i resursa. U nekoj budućnosti i mi ćemo biti u prilici da se krećemo po gradu u ovakvim futurističkim kabinama i čuvamo planetu od zagađenja prelazeći u njoj manje razdaljine potpuno bezbedno i ekonomično. Sjajno, zar ne?

Prevedeno sa stranice: www.dezeen.com