Connect with us
Arhitektura

Aurovil- grad ničiji i svačiji!

Postoji grad na Zemlji gde ljudi žive bez novca, religije ili politike. Neki ga zovu i raj na Zemlji. Upoznajte Aurovil.

Aurovil je zamišljen kao eko grad

Ovaj grad je osnovan 1968. godine i smatra se međunarodnim gradom UNESKO, gde žive ljudi iz 50 različitih zemalja, drugih nacionalnosti i kulture. Prema opisu na veb stranici grada „Aurovil želi da bude univerzalni grad u kome muškarci i žene svih zemalja mogu da žive u miru i progresivnoj harmoniji iznad svih verovanja, politike i svih nacionalnosti.

Svrha Aurovila je da ostvari ljudsko jedinstvo. Oni nekako uspevaju da žive zajedno bez problema, nemaju politički sistem, nema religije, a najbolji deo (možda) u Aurovilu jeste činjenica da nema novca. Ovde umesto novca ljudi žive kroz sistem razmene. Kao da cela ideja o gradu nije samo po sebi privlačna, zgrade Aurovila su futurističke, izgrađene u eksperimentalnoj arhitekturi koja se stalno razvija i menja. Zgrade u Aurovilu su futurističke, a sistem je zamišljen tako da građani maksimalno koriste obnavljajuću energiju. Njihov cilj je čisto okruženje, zbog čega značajni napori čine za ponovnu upotrebu i reciklažu čineći ovo mesto u osnovi samoodrživim eko-gradom. Takođe, nema manjka hrane, jer grad koristi polja sa više kultura sa bezbroj voćaka koja se prostiru na petnaest farmi, sa ukupnom površinom od 160 hektara.

U ovom gradu nikada ne manjka hrane

Grad je osnovala Mira Afasa, poznatija kao Majka Aurovila. Prema njenim rečima trebalo bi da postoji mesto na Zemlji koje nijedna nacija ne bi mogla da zahteva kao svoje, gde ljudi dobre volje koji imaju iskrenu težnju mogu slobodno da žive kao građani sveta. – Mesto mira, saglasnosti i harmonije gde su svi ljudski instinkti iskorišćeni isključivo kako bi se prevazišli uzrok svojih patnji i beda, prevazišli svoje slabosti i neznanje i pobedili svoja ograničenja. Mesto gde su potrebe duha i interesovanja napredovanja prioritet nad zadovoljavanjem želja i strasti ili potrazi za zadovoljstvom i materijalnim uživanjem.

Izvor: Blic